امروز: دوشنبه 30 مهر 1397
دسته بندی محصولات
بخش همکاران
بلوک کد اختصاصی

کل محصولات فروشگاه

نام کالا قیمت (تومان) خرید
دانلود تحقیق انواع روش های تعیین سن درختان 8,000 دانلود
دانلود تحقیق انار 7,000 دانلود
دانلود تحقیق آلودگی هوا و اثرات آن 7,000 دانلود
دانلود تحقیق ارنست مایر و چارز داروین 7,000 دانلود
دانلود تحقیق آبیاری در زراعت سیب زمینی 8,000 دانلود
دانلود تحقیق بیولوژی سلولی 7,000 دانلود
دانلود پاورپوینت DNA موتورها 7,000 دانلود
دانلود تحقیق حسابداری مالیاتی 10,000 دانلود
دانلود تحقیق حسابداری صنعتی 9,000 دانلود
پاورپوینت روشهای مبتنی بر رویدادها و رفتارها در حسابداری 9,000 دانلود
پاورپوینت روش اثباتی و هموارسازی سود 12,000 دانلود
پاورپوینت روش اثباتی در حسابداری 9,500 دانلود
پاورپوینت رهنمودهای عملی مدیریت خطر تقلب 14,000 دانلود
پاورپوینت حسابداری مبتنی بر سطح عمومی قیمت ها 9,000 دانلود
پاورپوینت حسابداری ارزش جاری 10,000 دانلود
پاورپوینت الگوهای تعیین ارزش و اندازه گیری سود 12,000 دانلود
پاورپوینت استاندارد حسابداری شماره 32 (کاهش ارزش دارایی ها) 12,000 دانلود
پاورپوینت استاندارد حسابداری شماره 31 (داراییهای غیرجاری نگهداری شده برای فروش و عملیات متوقف شده) 12,000 دانلود
پاورپوینت استاندارد حسابداری شماره 30 (سود هر سهم) 10,000 دانلود
پاورپوینت استاندارد حسابداری شماره 29 (فعالیتهای ساخت املاک) 10,000 دانلود
پاورپوینت استاندارد حسابداری شماره 28 (فعالیتهاى بیمه عمومى) 10,000 دانلود
پاورپوینت استاندارد حسابداری شماره 27 (طرحهای مزایای بازنشستگی) 10,000 دانلود
پاورپوینت استاندارد حسابداری شماره 26 (فعالیتهای کشاورزی) 9,000 دانلود
پاورپوینت استاندارد حسابداری شماره 25 (گزارشگری بر حسب قسمتهای مختلف) 10,000 دانلود
پاورپوینت استاندارد حسابداری شماره 24 (گزارشگری مالی واحدهای تجاری در مرحله قبل از بهره برداری) 8,500 دانلود
پاورپوینت استاندارد حسابداری شماره 23 (حسابداری مشارکتهای خاص) 10,000 دانلود
پاورپوینت استاندارد حسابداری شماره 22 (گزارشگری مالی میان دوره ای) 9,500 دانلود
پاورپوینت استاندارد حسابداری شماره 21 (حسابداری اجاره ها) همراه با مثالهای تشریحی 14,000 دانلود
پاورپوینت استاندارد حسابداری شماره 20 (حسابداری سرمایه گذاری در واحدهای تجاری وابسته) 12,000 دانلود
پاورپوینت استاندارد حسابداری شماره 19 (تركیبهای تجاری) 10,000 دانلود
پاورپوینت استاندارد حسابداری شماره 18 (صورتهای مالی تلفیقی و سرمایه گذاری در واحدهای تجاری فرعی) 10,000 دانلود
پاورپوینت استاندارد حسابداری شماره 17 (داراییهای نامشهود) 10,000 دانلود
پاورپوینت استاندارد حسابداری شماره 16 (تسعیر ارز) 12,000 دانلود
دانلود مقاله نقش زن در دفاع مقدس 7,000 دانلود
پاورپوینت استاندارد حسابداری شماره 15 (حسابداری سرمایه گذاریها) 12,000 دانلود
پاورپوینت استاندارد حسابداری شماره 13 (حسابداری مخارج تامین مالی) 9,500 دانلود
پاورپوینت استاندارد حسابداری شماره 12 (افشای اطلاعات اشخاص وابسته) 8,500 دانلود
پاورپوینت استاندارد حسابداری شماره 11 (داراییهای ثابت مشهود) 10,000 دانلود
پاورپوینت استاندارد حسابداری شماره 10 (حسابداری كمكهای بلاعوض دولت) 10,000 دانلود
پاورپوینت استاندارد حسابداری شماره 9 (حسابداری پیمانهای بلندمدت) 10,000 دانلود
دانلود تحقیق نقش ارتش در دفاع مقدس 7,000 دانلود
پاورپوینت استاندارد حسابداری شماره 8 (موجودی مواد و کالا ) 10,000 دانلود
پاورپوینت استاندارد حسابداری شماره 6 (گزارش عملکرد مالی) 9,500 دانلود
پاورپوینت استاندارد حسابداری شماره 5 (رویدادهای بعد از تاریخ ترازنامه)، 8,000 دانلود
پاورپوینت استاندارد حسابداری شماره 4 (ذخایر، بدهیهای احتمالی و داراییهای احتمالی) 10,000 دانلود
پاورپوینت استاندارد حسابداری شماره 3 (درآمد عملیاتی) 9,500 دانلود
دانلود مقاله نقد و بررسی انواع روش تدریس ریاضی 8,000 دانلود
پاورپوینت استاندارد حسابداری شماره 2 (صورت جریان وجوه نقد) 12,000 دانلود
پاورپوینت استاندارد حسابداری شماره 1 ( نحوه ارائه صورتهای مالی) 9,000 دانلود
دانلود تحقیق نظریه یادگیری گانیه 7,000 دانلود